Шановні відвідувачі! З 1 травня 2024 року! Медична лабораторія «МетроЛаб» тимчасово призупиняя свою діяльність! Дякуємо що Ви з нами!

Інтерлейкін - 6 (ІL-6)

Інтерлейкін - 6 (ІL-6)
19.9
Інтерлейкін - 6 (ІL-6)
550.00 грн

Діагностичний напрямок

Інфекційне ураження організму

Загальна характеристика

Інтерлейкін-6 (ІЛ-6) - прозапальний цитокин, який впливає на багато органів і систем організму: кров, печінку,
імунну та ендокринну системи, обмін речовин. Він синтезується активованими
моноцитами/макрофагами, фібробластами, ендотеліальними клітинами при запаленні,
травмах, гіпоксії, бактеріальних інфекціях. Біологічна роль ІЛ-6, в першу
чергу, полягає в індукції відновлювальних механізмів і активації імунного
захисту (активація і диференціювання Т-клітин, дозрівання В-клітин, синтез
С-реактивного білка в печінці, посилення гемопоезу). Є маркером гострих
системних запалень. Надлишкова продукція інтерлейкіну-6 викликає пошкодження
тканин внаслідок аутоімунної реакції. Інтерлейкін-6 є одним з видів цитокінів -
розчинних медіаторів, які забезпечують міжклітинні зв'язки в імунних реакціях.
Тимчасова продукція інтерлейкіну-6 сприяє захисту організму від стресових
факторів навколишнього середовища, таких як інфекції і травми тканин. Коли
джерело стресу перестає діяти, продукція інтерлейкіну-6 припиняється
спеціалізованими регуляторними системами, що призводить до нормалізації
сироваткових рівнів білків гострої фази. Порушення регуляторних систем, яке
супроводжується стійким виробництвом інтерлейкіну-6, може призводити до
розвитку різних захворювань. Перша асоціація інтерлейкіну-6 з розвитком хвороби
була продемонстрована в разі міксоми серця (доброякісна пухлина). При цьому
тканинна рідина, отримана з міксоми пацієнта (у якого деякий час тому була
лихоманка, поліартрит, підвищені рівні С-реактивного білка, анемія і
гіпергамаглобулінемія), містила велику кількість інтерлейкіну-6. Подальші
дослідження показали, що регуляція продукції інтерлейкіну-6 порушується при
ревматоїдному артриті в синовіальних оболонках, в клітинному масиві мієломи та
інших пухлинах, а також при багатьох інших захворюваннях. На підставі клінічних
даних по COVID-19, ІЛ-6 на ряду з іншими маркерами, є маркером цитокинового
шторму і одночасно маркером сепсису. Його концентрація в плазмі підвищується
при важких формах COVID-19.

«Цитокіновий шторм» - синдром вивільнення цитокінів (CSR), також відомий під назвою «цитокіновий шторм», є одним з явищ,
яке грає істотну роль при COVID-19. CRS був описаний як гострий системний
запальний синдром або надмірна імунна відповідь, що характеризується лихоманкою
та поліорганною дисфункцією. Патологія «цитокінового шторму» до кінця не
вивчена, однак відомо, що віруси зазвичай атакують клітини респіраторного
епітелію, які запускають цитокінову відповідь. При цьому рецептори імунних
клітин розпізнають вірус і вивільняють прозапальні цитокіни такі як
гаммаінтерферон (INF-g), фактор некрозу пухлини (TNF), інтерлейкіни (IL) та
хемокіни. INFg активує макрофаги, які продукують IL-6, TNFі IL-10. Макрофаги
є основними клітинами, проникаючими спочатку в альвеолярний простір у відповідь
на вірусну інфекцію. Вони збільшують вироблення цитокінів і залучають додаткові
імунні клітини в уражену область (CD4 і CD8). Як тільки відбувається очищення
організму від вірусу, імунна система припиняє свою діяльність. Однак при
«цитокіновому штормі» цей процес не завершується як зазвичай. Запальні цитокіни
проникають в кровообіг, викликаючи системні цитокінові бурі і, в кінцевому
підсумку, поліорганну дисфункцію. В цьому випадку IL-6 впливає на процес
згортання крові, викликаючи ДВС-синдром і кардіоміопатію, INF-g може викликати
лихоманку, озноб, головний біль, запаморочення і втому, тоді як TNF
призводить до лихоманки, нездужання, кардіоміопатії і пошкодження клітин.
Нерегульована і надлишкова імунна відповідь потенційно може привести до
пошкодження легенів і зниження виживання. При інфікуванні SARS-CoV-2 характерні
наступні зміни показників імунної системи: - IL-6, IL-10 і TNF зростають під
час хвороби і знижуються при одужанні; - пацієнти, які потребують
госпіталізації, мають значно більш високі рівні IL-6, IL-10 і TNF і знижену
кількість CD4 і CD8 T-клітин; - рівень IL-6, IL-10 і фактора некрозу пухлини
зворотньо корелює з кількістю CD4 і CD8 асоційованих з лимфопенією.


Показання для призначення

 

При
підозрі на
 важкий запальний процес, велику травму, інфекційне захворювання. 

 

Маркер

 

На підставі клінічних даних по COVID-19, ІЛ-6 на
ряду з іншими маркерами, є маркером цитокинового шторму і одночасно маркером
сепсису. Його концентрація в плазмі підвищується при важких формах COVID-19.
 

 

Клінічна значущість


1) Для дослідження імунного статусу при запальних, онкологічних, аутоімунних захворюваннях; 2) При уточненні патогенетичних механізмів, діагностичної оцінки тяжкості запальних (наприклад, гострий панкреатит), онкологічних (наприклад, рак яєчників) і аутоімунних захворювань; 3) Щоб виявити ризик розвитку ускладнень (цитокіновий шторм, сепсис) на тлі COVID-19, в комплексі з основними клінічними і біохімічними показниками крові, які використовуються для оцінки системи кровотворення, функції печінки, нирок, вуглеводного і жирового обміну, серцево-судинної системи. 


 

 

Склад показників:

Інтерлейкін 6

МетодХемілюмінесцентний імуноаналіз
Діапазон вимірювань2 - 1000
Одиниця виміруПікограм на мілілітр

Референтні значення:

Вік
Ч
Ж
Коментарі
0 - 120Р
< 7
 

Правила підготовки пацієнта

Правила доставки біоматеріалів

Інтерференція:


 • Підвищення - на тлі
  застосування блокаторів рецепторів інтерлейкіну-6, зокрема, Тоцілізумаба
  (рівень інтерлейкіна-6 різко зростає в крові, тому що заблоковані рецептори, з
  якими він міг би зв'язатися).

Інтерпретація: • 1) Аутоімунні захворювання; 2) Пухлина
  серцевої тканини - міксома; 3) Псоріаз; 4) Гломерулонефрит
  мезангіопроліферативний; 5) Ураження нирок (при лімфомі, карциномі, мієломній
  хворобі); 6) Саркома Капоші; 7) Гострий панкреатит; 8) Неспецифічний виразковий
  коліт; 9) хвороба Крона; 10) Захворювання печінки (алкогольний цироз, вірусний
  гепатит, первинний біліарний цироз); 11) Цитокіновий шторм, сепсис на тлі
  COVID-19, в комплексі з основними клінічними і біохімічними показниками крові,
  які використовуються для оцінки системи кровотворення, функції печінки, нирок,
  вуглеводного і жирового обміну, серцево-судинної системи.  ВАЖЛИВО!  Інтерлейкін-6 та біохімічні маркери, пов'язані з патогенезом COVID-19, при якому реплікація вірусу і інфікування клітин призводить до розвитку запального процесу, пошкодження клітин і тканин. Але важливо відзначити, що саме комбінація маркерів дозволяє судити про стан імунної системи і схильності до розвитку ускладнень при інфекції. Жоден маркер окремо не несе діагностичної цінності.  Інтерпретувати результати дослідження можуть тільки
  лікарі, які при необхідності можуть дати рекомендації для нормалізації імунного
  статусу, а при наявності інших клінічних симптомів ГРВІ, направити на додаткове
  клінічне обстеження.  Також результати
  дослідження необхідно оцінювати з урахуванням даних анамнезу та клінічних
  даних.